1516 dành chiến thắng trong cuộc thi “Innovation for Good” được tổ chức bởi đại sứ quán Thụy Điển và đại học Lund

1516 dành chiến thắng trong cuộc thi “Innovation for Good”. Cuộc thi #InnovationForGood do Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp với Lund University Internet Institute (LUii) tổ chức nhằm vinh danh một tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam về những đóng góp đổi mới ứng dụng Internet và công nghệ trong việc thúc đẩy xã hội tại Việt Nam.