1516 dành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp NTT

516 dành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp NTT. 1516 sẽ có chuyến thăm Nhật Bản cho các cơ hội hợp tác và phát triển tại Nhật Bản trong tương lai.
Cuộc thi được tổ chức bởi tập đoàn viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về công nghệ viễn thông tại Nhật Bản.