1516 được lựa chọn vào vòng chung kết giải thưởng sáng tạo xã hội Châu Á.

1516 được lựa chọn vào vòng chung kết giải thưởng sáng tạo xã hội Châu Á. Giải thưởng xã hội Châu Á (ASIA) là cuộc thi khởi nghiệp đầu tiên trong khu vực nhằm phát triển những sáng tạo xã hội và trao đổi những ý tưởng giữa những thành phố Châu Á. Với mục tiêu tập trung vào giai đoạn phát triển đầu tiên của các khởi nghiệp, giải thưởng mang đến cho doanh nhân những cơ hội kết nối, và cơ hội đưa ý tưởng của họ lên một tầm cao mới.