1516 hoàn thành lắp đặt trạm sạc năng lượng cho 5 trường tiểu học tại Hà Nội

1516 hoàn thành lắp đặt trạm sạc năng lượng cho 5 trường tiểu học tại Hà Nội, Olympia, Trăng Đỏ, Thực Nghiệm, Vân Canh và Phúc Diễn. Trạm sạc có các chức năng như ghế ngồi, sạc điện thoại từ năng lượng tua bin gió và tấm pin năng lượng mặt trời, đo mức độ ô nhiễm không khí. Toàn bộ thông tin về năng lượng, mức độ ô nhiễm không khí có thể đọc được thông qua phần mềm điện thoại do 1516 phát triển.

 

 

 

 

 

 


Bài viết liên quan