1516 ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. (USTH)

Với mong muốn cùng nhau phát triển, củng cố và làm phong phú thêm giáo dục cũng như nghiên cứu trải nghiệm cho sinh viên và nhân viên của mình, 1516 đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. (USTH)

 

Image may contain: 4 people, people smiling, people standing and people sitting

 

Hai bên sẽ tìm kiếm các nguồn nội bộ và bên ngoài để hỗ trợ các chương trình và trao đổi. Qua đó sẽ cung cấp một cơ sở chung trong bản chất học thuật và văn hóa liên quan đến giảng viên và / hoặc sinh viên từ USTH và Công ty 1516. Đồng thời khuyến khích phát triển liên lạc và đề xuất các dự án hợp tác.

 

 

Hy vọng rằng hợp tác này sẽ mang đến 3 năm (và hơn nữa) những dự án, và nghiên cứu thành công giúp ích cho cộng đồng. Vì sự phát triển của Giáo dục đào tạo, và sự phát triển của Khoa học Công nghệ trong thiết kế, sản xuất năng lương tại tạo, đặc biệt là năng lượng gió.