1516 lắp đặt tua bin gió cho Hometravel Mê Kong ở Cần Thơ

1516 lắp đặt tua bin gió cho Hometravel Mê Kong ở Cần Thơ.