1516 lắp đặt tua bin gió cho Vin group, đảo Vin Pearl, Nha Trang, Việt Nam

1516 lắp đặt tua bin gió cho Vin group, đảo Vin Pearl, Nha Trang, Việt Nam.