1516 lọt vào top 5 giải thưởng Blue Venture tại Việt Nam

1516 lọt vào top 5 giải thưởng Blue Venture tại Việt Nam. Blue Venture Award là Giải Thưởng Doanh Nhân Cộng Đồng thế giới được tổ chức bởi công ty Chivas, Scotland nhằm tìm kiếm, ươm mầm và truyền cảm hứng những tinh thần khởi nghiệp nhiệt huyết, kết nối cộng đồng khởi nghiệp với tiêu chí cân bằng giữa giá trị hữu ích cho cộng đồng với lợi nhuận doanh nghiệp, thúc đẩy một cộng đồng khởi nghiệp xã hội mạnh mẽ, trao cho họ cơ hội vươn tầm quốc tế để học hỏi và cạnh tranh cùng những nhà khởi nghiệp trên khắp thế giới.