1516 nhận tài trợ từ trường Đại học Tây Sydney

02 dự án của 1516 được lựa chọn hỗ trợ IT từ khoa máy tính trường đại học Western Sydney Úc.  Cảm ơn Abroader đã kết nối và điều phối chương trình này.