1516 tham gia mô hình giáo dục trải nghiệm STEM

1516 tham gia mô hình giáo dục trải nghiệm STEM, các cháu sẽ tự lắp ráp mô hình tua bin gió thu nhỏ để học về nguyên lý hoạt động của tua bin. Chương trình giúp cho thế hệ trẻ trong tương lai hiểu về năng lượng gió, góp phần nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tái tạo và ý thức bảo vệ môi trường.