1516 tự hào dành được giải thưởng hạng quốc gia, giải thưởng Năng Lượng Toàn Cầu 2019.

1516 tự hào dành được giải thưởng hạng quốc gia, giải thưởng Năng Lượng Toàn Cầu 2019.
Với hơn 182 quốc gia tham gia và hơn 2000 bài nộp dự án hàng năm, Giải thưởng năng lượng toàn cầu là giải thưởng môi trường uy tín nhất hiện nay trên toàn thế giới. Mục tiêu của giải thưởng là nâng cao sự chú ý toàn cầu về các giải pháp môi trường bền vững, có thể áp dụng ở mọi nơi và thúc đẩy mọi người cũng trở nên tích cực trong lĩnh vực này.


Bài viết liên quan