Trạm đo ô nhiễm không khí mới ở Hà Nội sử dụng tua bin gió và tấm pin năng lượng mặt trời

Người dân thành phố Hà Nội có thêm một điểm đo ô nhiễm không khí. Các chỉ số ô nhiễm không khi có thể xem trực tuyên tại trang web của công ty LiveTech http://airnow.vn.
Dự án trong chương trình trại sáng tác thanh niên ” Ý tưởng xanh cho thành phố sạch” được tài trợ bởi Live & Learn.
Dự án là đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác giữa bộ môn Đường Bộ, trường ĐH Giao Thông Vận Tải và công ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Xanh 1516. Công ty LiveTech cung cấp máy đo ô nhiễm không khí. 


Bài viết liên quan