Báo cáo thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam

“Thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam” – nghiên cứu lớn nhất về doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) tại Việt Nam hiện nay, thông qua hàng trăm phiếu khảo sát, các hội thảo liên quan và phỏng vấn hàng chục đại diện SIB thuộc 4% tổng số Doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Bìa báo cáo thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam
Bìa báo cáo thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam

SIB được địnhg nghĩa là “một tổ chức ở đó hoạt động thương mại và cam kết tạo tác động tích cực lên xã hội/môi trường là hai nguyên lý trung tâm của chiến lược vận hành tổ chức. Việc cân bằng giữa mục tiêu xã hội/môi trường với mô hình thương mại cho phép loại hình tổ chức này có thể giải quyết các thách thức xã hội và môi trường một cách bền vững”.

Biểu đồ các bên tham gia phỏng vấn phục vụ nghiên cứu
Biểu đồ các bên tham gia phỏng vấn phục vụ nghiên cứu

Nghiên cứu cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ sinh thái, cũng như thực trạng của khu vực SIB ở Việt Nam cùng những thách thức và cơ hội; từ đó rút ra 7 phát hiện chính tổng hợp là cơ sở đề xuất 12 khuyến nghị hướng đến thúc đẩy hợp tác đa bên và vượt qua các thách thức trên, đồng thời giúp các doanh nghiệp có thể đóng góp vào việc đạt được các SDG.

1. Việt Nam có một hệ sinh thái SIB sôi động và đang phát triển nhanh chóng

2. Việt Nam đã có nhiều điều luật và chính sách hỗ trợ khu vực SIB, tuy nhiên cần được song hành bởi các hoạt động thúc đẩy dẫn dắt việc triển khai

3. Việc làm, phúc lợi và bảo vệ môi trường là ba lĩnh vực tác động xã hội hàng đầu của các SIB

4. SIB đi đầu trong việc thúc đẩy sự đa dạng và bao trùm

5. Cân bằng mục tiêu lợi nhuận với tác động xã hội là một mô hình kinh doanh bền vững

6. Phần lớn SIB theo đuổi việc cân bằng giữa các mục tiêu xã hội và kinh tế, nhưng chỉ số ít sử dụng các công cụ đo lường tác động xã hội độc lập

7. SIB nhận thức được các thách thức cơ bản làm chậm quá trình phát triển của khu vực nhưng vẫn rất lạc quan về tương lai

 

1516 với giải pháp mô hình tua-bin gió cho người nghèo
1516 với giải pháp mô hình tua-bin gió cho người nghèo

 

1516 với vai trò của một doanh nghiệp tác động xã hội hoạt động, có hiểu biết sâu hơn về khu vực SIB thông qua báo cáo, giúp định vị và nắm bắt được tiềm năng to lớn của khu vực này hiện đang nằm trong nhiều dạng thức tổ chức và mô hình khác nhau, được kết nối bởi sứ mệnh giải quyết các vấn đề xã hội hoặc môi trường, từ đó đạt các mục tiêu phát triển bền vững.