Tình nguyện viên

 

Image result for tình nguyện viên

Tình nguyện viên là một phần thiết yếu cho sự thành công của chúng tôi. Nhờ sự cống hiến, đam mê và tận tâm của các bạn đối với mục tiêu của 1516 energy, chúng tôi đã có thể đem đến nhiều cơ hội mang nguồn năng lượng tái tạo tới những người nghèo, thu nhập thấp và những khu vực xa xôi không có điện lưới quốc gia. Hãy liên lạc với chúng tôi để cùng nhau đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.


Bài viết liên quan