Công ty 1516 tham dự và triển lãm tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững”.

Công ty 1516 vinh dự là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu tham dự và triển lãm tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững”.
Công ty 1516 tiếp đón Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Đại Biểu cấp cao của Chính Phủ đến thăm gian trưng bày sản phẩm trong Hội Nghị Thủ Tướng Chính Phủ với Doanh Nghiệp 23-12-2019