Cuộc thi “EUROPEAN YOUTH AWARDS”: 1516 Green Design đã tham gia vòng chung kết khu vực châu Á

 

 

Tại Hồng Kông, 1516 Green Design đã tham gia vòng chung kết khu vực châu Á. Cuộc thi “EUROPEAN YOUTH AWARDS” thuộc dự án ERASMUS+ của Ủy ban Châu Âu. Đồng tài trợ bởi doanh nghiệp xã hội YESD, mYouth 2.0.

 

 

 

 

 

Ý tưởng chính của dự án là khởi xướng Sáng kiến Tuổi trẻ xuyên quốc gia từ ba châu lục Âu – Á – Phi, thông qua phát triển các ứng dụng di động sẽ giải quyết các vấn đề của địa phương và cộng đồng và kích thích tạo ra các sản phẩm theo định hướng thị trường và kinh doanh bền vững.