Dự án Điện Biên: Tua-bin gió mang năng lượng cho các trường học vùng núi

Các vùng núi cao tại Việt Nam chủ yếu là dân tộc thiểu số sinh sống. Cuộc sống khó khăn ở nơi hẻo lánh mà điện lưới quốc gia không có, trẻ em ở đây không những phải đi học xa mà còn học trong điều kiện vô cùng khó khăn và thiếu sáng. Năng lượng gió từ những tuabin của 1516 giúp đem ánh sáng đến giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

đèn từ năng lượng gió đang được lắp đặt tại trường học vùng núi
đèn từ năng lượng gió đang được lắp đặt tại trường học vùng núi

Chúng tôi tự hào vì đã góp phần giúp thế hệ trẻ Việt Nam có tương lai tươi sáng hơn.


Bài viết liên quan