Dự án Lào Cai: lắp đặt hệ thống năng lượng gió cho vùng cao

Lào Cai là vùng núi cao xa trung tâm thành phố. Điều kiện ở đây rất khó khăn, trường học thiếu thốn đủ thứ, và không có điện dùng. Các giáo viên ở đây phải thắp đèn dầu để soạn giáo án.

 


1516 mang tuabin gió đến, giúp các em có môi trường học tập tốt hơn và các giáo viên thuận tiện hơn cho công tác giảng dạy của mình.