Dự án mang ánh sáng tới huyện nghèo, Nghệ An

Nghệ An là tỉnh rộng nhất Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là nơi chịu nhiều thiên tai từ cả rừng và biển. Mức độ chênh lệch giàu nghèo khá cao. Người dân ở vùng hẻo lánh có cuộc sống rất vất vả và thiếu thốn, đặc biệt là điện sinh hoạt.


Tuabin gió của 1516 đem lại nguồn điện thiết yếu phục vụ sinh hoạt cũng như ánh sáng lớp học cho trẻ em nơi đây.