Dự án Nam Định: Mang điện gió tưới cho người dân nghèo

Hộ nghèo tại Nam Định có cuộc sống khó khăn, điều kiện vật chất thiếu thốn. Tuabin gió mang lại nhiều giát trị, lợi ích cho người dân nghèo nơi đây.