Dự án lắp đặt turbin gió tại Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

Phú Yên là nơi thường xảy ra bão lũ, ngập lụt. Người dân có cuộc sống khó khăn tại nơi hẻo lánh, khó khăn với việc tiếp cận điện lưới quốc gia.

 

Toàn bộ hệ thống được thiết kế và thi công bởi 1516. Khoảng 2 giờ đồng hồ, một tuabin được lắp đặt hoàn chỉnh và giúp thắp sáng khoảng 3 bóng đèn buổi tối.