iF SOCIAL IMPACT PRIZE: Dự án tua bin gió mới nhất của 1516 được chọn đăng tên trang web của iF

Hơn sáu thập kỷ qua, iF đã phát triển để trở thành một công ty thiết kế tiêu chuẩn quốc tế cho thiết kế tuyệt vời. Các giải thưởng danh giá của iF được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. iF SOCIAL IMPACT PRIZE nhằm mục đích công nhận và hỗ trợ các dự án đóng góp cho xã hội chúng ta.

 

Logo của iF Design Award 2018
Logo của iF Design Award 2018

Dự án tua bin gió mới nhất của 1516 được chọn đăng tên trang web của iF. Đây là một giải pháp sáng tạo, thiết thực, giúp ích cho hàng chục hộ dân tự chủ cuộc sống khi bị hạn chế tiếp cận với lưới điện quốc gia.

Thiết bị tua-bin gió của 1516
Thiết bị tua-bin gió của 1516

1516 Green Design đã phát triển và lắp đặt hệ thống tuabin gió quy mô nhỏ cho các cư dân nghèo sông Hồng vào năm 2016. Các dự án tiếp tục phát triển trên khắp Việt Nam, và mở rộng ra nước ngoài.

Rất nhiều người nghèo ở Việt Nam không được tiếp cận hoặc bị hạn chế tiếp cận điện với lưới điện quốc gia. Đặc biệt, dự án của 1516 giúp người dân nghèo sống dọc sông Hồng ở Hà Nội chủ động nguồn điện đáp ứng nhu cầu điện cơ bản của hộ gia đình qua những tua-bin gió này.

Wind Turbine For The Poor in Red river

Để đọc toàn bộ bài viết trên iF website: 

https://ifworlddesignguide.com/entry/247537-wind-turbine-for-the-poor