Máy đo chất lượng không khí PM 2.5 sử dụng năng lượng mặt trời, vỏ tre thân thiện môi trường.

Máy đo chất lượng không khí PM 2.5 sử dụng năng lượng mặt trời, vỏ tre thân thiện môi trường. Thiết kế 1516. Made in Vietnam

.