Hệ thống năng lượng xanh
Công suất nhỏ Micro-Power

Hệ thống Miro-Power cung cấp nguồn năng lượng tái tạo dành cho các hộ gia đình nghèo và thu nhập thấp để phục vụ chiếu sáng

 •  Tổng công suất: 120W
 • Tuổi thọ: 15 năm
 • Giá thành sản phẩm: 4.000.000 VND
 • Phí dịch vụ hàng tháng: 60.000 VND

Hệ thống năng lượng xanh
Công suất trung bình Medium-Power

Hệ thống Medium Power cung cấp nguồn năng lượng gió cho các hộ gia đình, phục vụ vận hành các thiết bị điện dân dụng như TV, máy giặt, nồi cơm điện...

 • Tổng công suất: 360W
 • Tuổi thọ: 15 năm
 • Giá thành sản phẩm: 8.300.000 VND
 • Phí dịch vụ hàng tháng: 120.000 VND

Hệ thống năng lượng xanh
Công suất lớn High-Power

Hệ thống High Power cung cấp nguồn năng lượng gió cho các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ và các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện lớn.

 • Tổng công suất: 1200W
 • Tuổi thọ: 15 năm
 • Giá thành sản phẩm: 19.600.000 VND
 • Phí dịch vụ hàng tháng: 250.000 VND