Bộ năng lượng bao gồm:

 •  01 Tấm năng lượng mặt trời 30w  kích thước: 36x65.5x2cm Khối lượng: 3.5 kg
 • Hộp Sun Box 1.0 bao gồm:
 • Đồng hồ LED đo nhiệt độ
 • Điều khiển sạc
 • Pin Lithium 150wh
 • Nguồn 12v
 • Inverter 12v-220v
 • Kích thước hộp: 17x15x13cm Khối  lượng: 1 kg
 • Nguồn AC: 220v DC: Tấm năng lượng mặt trời 30w
 • Thời gian sạc: 12h
 • Thời gian hoạt động: - LED 5w: 24h
 •  Bảo hành Tấm năng lượng mặt trời: 10 năm
 • Sun box 1.0: 2 năm
 • Tuổi thọ pin:  7 năm
 • Sử dụng cho các thiết bị 12v<100w. 220v < 50w
 • Giá: 2.500.000 VND

Tính năng nổi bật:

 • Thời gian lắp đặt 30 phút
 • Dễ dàng lắp đặt, không cần người có chuyên môn về điện
 • Tuổi thọ pin: 7 năm

Bộ năng lượng bao gồm:

 •  01 Tấm năng lượng mặt trời 110w  kích thước: 112x68x3.5cm Khối lượng: 8.5 kg
 • Hộp Sun Box 1.0 bao gồm:
 • Đồng hồ LED đo nhiệt độ
 • Điều khiển sạc
 • Pin Lithium 350wh
 • Nguồn 12v
 • Inverter 12v-220v
 • Kích thước hộp: 36x13x13cm Khối  lượng: 1 k
 • Nguồn AC: 220v DC: tấm năng lượng mặt trời 110w
 • Thời gian sạc: 12h
 • Thời gian hoạt động: - LED 5w: 24h
 •  Bảo hành Tấm năng lượng mặt trời: 10 năm
 • Sun box 1.0: 2 năm
 • Tuổi thọ pin:  7 năm
 • Sử dụng cho các thiết bị 12v<500w. 220v < 150w
 • Giá: 5.600.000 VND

Tính năng nổi bật:

 • Thời gian lắp đặt 30 phút
 • Dễ dàng lắp đặt, không cần người có chuyên môn về điện
 • Tuổi thọ pin: 7 năm

Bộ năng lượng bao gồm:

 •  02 Tấm năng lượng mặt trời 110w  kích thước: 112x68x3.5cm Khối lượng: 8.5 kg
 • Hộp Sun Box 3.0 bao gồm:
 • Đồng hồ LED đo nhiệt độ
 • Điều khiển sạc
 • Pin Lithium 700wh
 • Nguồn 12v
 • Inverter 12v-220v
 • Kích thước hộp: 36x13x13cm Khối  lượng: 1 kg
 • Nguồn AC: 220v DC: tấm năng lượng mặt trời 220w
 • Thời gian sạc: 12h
 • Thời gian hoạt động: - LED 5w: 24h
 •  Bảo hành Tấm năng lượng mặt trời: 10 năm
 • Sun box 1.0: 2 năm
 • Tuổi thọ pin:  7 năm
 • Sử dụng cho các thiết bị 12v<500w. 220v < 500w
 • Giá: 10.000.000 VND

Tính năng nổi bật:

 • Thời gian lắp đặt 30 phút
 • Dễ dàng lắp đặt, không cần người có chuyên môn về điện
 • Tuổi thọ pin: 7 năm