Micro-Power

Hệ thống năng lượng xanh
Công suất nhỏ Micro-Power

Hệ thống Miro-Power cung cấp nguồn năng lượng tái tạo dành cho các hộ gia đình nghèo và thu nhập thấp để phục vụ chiếu sáng

  •  Tổng công suất: 120W
  • Tuổi thọ: 15 năm
  • Giá thành sản phẩm: 4.000.000 VND
  • Phí dịch vụ hàng tháng: 60.000 VND