Việt Nam – UNDP: 40 năm hợp tác vì sự phát triển bền vững

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) giúp trao quyền cho cuộc sống và xây dựng các quốc gia kiên cường. UNDP có mạng lưới phát triển toàn cầu, có mặt tại hơn 166 quốc gia với nhiệm vụ chính là tuyên truyền vận động cho sự đổi mới và là cầu nối giữa các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Logo của UNDP
Logo của UNDP

Công việc hiện nay của UNDP tại Việt Nam trong khuôn khổ Kế hoạch chung của một LHQ giai đoạn 2012-2016 là xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Những lợi thế so sánh của chúng tôi với tư cách là một mạng lưới toàn cầu và là cơ quan điều phối chính của hệ thống LHQ tạo ra cho chúng tôi vị trí đặc biệt có một không hai giúp Việt Nam giải quyết những thách thức mới nảy sinh để có thể tiếp tục hành trình trên con đường phát triển bền vững.

UNDP tại Việt Nam giúp Chính phủ phát huy những thành tựu to lớn về xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội đạt được trong hai thập kỷ qua, đồng thời giải quyết những thách thức mới nảy sinh mà Việt Nam đang phải đối mặt ngày hôm nay với vị thế là nước có mức thu nhập trung bình thấp.

17 mục tiêu phát triển bền vững
17 mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam giờ đây cần được tiếp cận những tập quán, kinh nghiệm thực tiễn hay và những ý kiến tư vấn chính sách có chất lượng cao về việc làm thế nào đối phó với một loạt thách thức cấp bách trước mắt chủ yếu về tăng trưởng công bằng và hòa đồng nhằm giải quyết những bất bình đẳng và chênh lệch đang gia tăng trong xã hội, về công tác quản trị quốc gia và sự tham gia của người dân nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của Chính phủ, các quyền con người và khả năng tiếp cận công lý cũng như về phát triển bền vững nhằm trả lời các câu hỏi mới đặt ra về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Tua-bin gió của 1516 Green Design
Tua-bin gió của 1516 Green Design

Có sự quan tâm đặc biệt đến hệ sinh thái khởi nghiệp, UNDP cùng với các đối tác đã đào tạo và cung cấp chương tình ươm mầm khởi nghiệp cho 270 thanh niên trên khắp cả nước. Định hướng phát triển và hỗ trợ cho các ý tưởng tạo tác động xã hội nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

Để xem toàn bộ album hành trình 40 năm:

http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/49years.html