High-Power

Hệ thống năng lượng xanh
Công suất lớn High-Power

Hệ thống High Power cung cấp nguồn năng lượng gió cho các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ và các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện lớn.

  • Tổng công suất: 1200W
  • Tuổi thọ: 15 năm
  • Giá thành sản phẩm: 19.600.000 VND
  • Phí dịch vụ hàng tháng: 250.000 VND